Selecteer een pagina

Skills Intelligence Dashboard

Don’t tell me how many people you have
trained, tell me if they are able to perform

In een optimaal functionerende organisatie
werken het juiste aantal vakmensen met de
juiste vaardigheden, certificeringen en
competenties, die nodig zijn om de performance
van de organisatie nu en in de toekomst met
een minimaal risico te waarborgen.
Dat klinkt logisch, maar hoe transparant en
actueel is deze informatie beschikbaar, zodat er
daadwerkelijk op gestuurd kan worden?

Het Skills Intelligence Dashboard van Palette
levert deze informatie en biedt daarnaast nog
meer unieke functionaliteiten die een
organisatie in staat stellen de performance van
de organisatie te verbeteren, de risico’s te
managen en effectief en efficiënt gebruik te
laten maken het eigen leervermogen.

Het Skills Intelligence Dashboard is uniek, want
het koppelt concrete bedrijfsprocessen en het
workforce-management van de business aan
het individuele competentiemanagement per
medewerker.

Met het Skills Intelligence Dashboard kunt u dus
perfect sturen op ‘het optimaal aantal
benodigde vaardigheden’. Niet teveel mensen,
want genoeg is genoeg; en als het kan juist met
minder, want hoe ruimer de vaardigheden van
uw medewerkers, hoe beter de productiviteit en
lager de risico’s.

Het Skills Intelligence Dashboard kan gekoppeld
worden aan HR-systemen en Workforce
Management-systemen of stand-alone
functioneren.

Het Skills Intelligence Dashboard is geen
branchespecifieke oplossing, maar kan in alle
organisatie en bedrijfstakken worden gebruikt.

Het Skill Intelligence Dashboard is intuïtief in
gebruik, helder van opzet en kan eenvoudig
ingericht worden op grond van specifieke eisen
van elke gebruiker.

Ik hoef geen dure opleiding, maar koppel me aan de expert-collega die het me uitlegt

Unieke functionaliteiten leveren
concreet resultaat

Het aantal medewerkers in je team zegt mij alleen hoeveel salariskosten je hebt; met het skills niveau vertel je mij of je kan leveren

Het Skills Intelligence Dashboard laat de
organisatie zien of er mensen met voldoende
skills aanwezig zijn. Deze norm is per skill apart
vast te leggen en het Skills Intelligence
Dashboard laat in één oogopslag zien hoe de
actuele status zich verhoudt met de norm,
welke risico’s u eventueel loopt en wat er
gedaan moet worden aan ontwikkeling van de
organisatie om te voldoen aan de gewenste
situatie.

Maar er zijn meer unieke functionaliteiten die
door gebruik van het SID tot concreet resultaat
leiden, zoals onder andere:

Risicoanalyse per skill

Laat zien welke
impact een skill heeft op de bedrijfsvoering.
Standaard zijn imago en financieel risico
ingebouwd en kan naar behoefte worden
uitgebreid.

SID consolideert

actuals en targets op elk gewenst niveau (medewerkers, teams, afdelingen, sectoren en gehele organisatie).

 Golden Helmet Match

koppelt de expert
aan de trainee en bespaart out-of-pocket
opleidingskosten.

Skill-gap-analyses

geeft de
HR/Trainingsafdeling concreet inzicht welke
medewerker, in welke skills en
competenties ontwikkeld moeten worden.

Vervaldata

per skill voorkomt dat
(wettelijke) certificeringen ongemerkt
verlopen.

Inactieve skills

Hoeft een skill niet meer actief te worden ingezet, dan blijven de
waardes toch behouden. Met het oog op een nieuwe functies kunnen extra skills proactief worden ontwikkeld.

Kortom, met het Skills Intelligence Dashboard
van Palette is een complete applicatie voor
werkelijk business gedreven skills- en
competentiemanagement. Gemaakt voor
gebruik door het business-management én als
venster voor HR op de business-needs op het
gebied van human capital.

Implementatie supports.

Palette begeleidt u bij de implementatie en het
gebruik van SID. Wij bieden ondersteuning met
het in kaart brengen van uw processen en de
koppeling naar skills. Palette traint gebruikers
op verschillende niveaus en biedt ondersteuning
bij de interne communicatie. Daarnaast
ondersteunen wij uw organisatie met de
technische implementatie en optionele
koppelingen.

Specialisten in Business, HR en IT

Palette is een krachtige samenwerking van
ervaren professionals in HRM / Skills &
Knowledge Management, Learning &
Development én IT. Bovendien combineert
Palette dit met jarenlange senior-management
ervaring in operationeel management. Daardoor
kent Palette ‘beiden kanten van tafel’ en weet
het toegevoegde waarde te creëren op basis
van vakkennis en concrete business ervaring.

Contact

Palette
Postbus 324
6130 AH Sittard-Geleen

Berkenlaan 52, Sittard

Handelsnaam: Palette B.V.
NL855220594B01
KvK: 63403498

Privacy Statement